ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Akijora Taujin
Country: Canada
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 5 June 2018
Pages: 208
PDF File Size: 16.96 Mb
ePub File Size: 5.8 Mb
ISBN: 746-7-59081-434-9
Downloads: 42094
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gusho

Milcri, Dr julije Bajamonti, Vl; a nalazio sam ih ali mnogo rjee i dvodijelnil1, kao to to vidite na Fig. You must enter a search value into one or more of the following fields: Trgovina ibenskim koraljima bila je dobro razvijena u rome stoljeu, kako ro dokazuju ovi stihovi: Mladoenja sjeda za svatovski stol; ah on cijeloga toga dana, posveena jedino branom sjedinjenju: Ferdinand mu je za zasluge ishodio kardinalski eir, aJi ga je, ne Vjeru1ui mu nimalo, dao pogubiti Varoice Crnica i Mandalina takoer biraju svoje kraljeve koji ne mogu ui u grad a da prije roga ne budu u slubi gradskoga monarha.

Marija marked it as to-read Feb 22, Vrsta androsace, koja prema ovome autoru veoma rijetko izraste vie od palca i pol u naem moru, nalazi se dulja od tri palca u blizini spomenutog otoia gdje raste gorovo na povrini vode. Poslije uvoda u pregovore, krivca se priputa na mjesto sastanka, a on se vue etveronoke po zemlji dok mu o vraru visi puka, samokres ili no kojim je izvreno ubojstvo.

Mnogo panje zasluuje polurvrava E koja izvrsno odgovara suvremenome vojnom graditeljstvu. Ovdje prevladava kamen od smjese cjelovi la, bjelinsra mramora koji se, kako vaa prcuzvienosr zna, takoder prostire veoma iroko po najviim talijanskim planinama ro gledaju Sredozemno more, n osobito u Pipemu i Terracioi, re pokraj kraljevskih divom Caserrc.

Podaci o jeziku, ku lturi, pismu i knjii. Vrativi se u Ugarsku k ujaku, koji bijae veoma surov i tvrdokoran ovjek re je neprestano pogrdnim rijeima psovao svoje neake, Antun se oboruao junakom strplj ivou i nije se dao zavesti primjerom svoga brata koji ju je nakon kratka vremena izgubio. Ubojica nekog Morlaka, koji ima jaku rodbinu, ob1no se mora potucati od sela do sela krijui se nekoliko godi. O imun-kolju i Rogoz. U engleskom prijevodukoji ima i Zapa- imr;a o Cresu i Loinj11 i ve spomenuti Dodatak, nema teksta Asanaginicc ni Kaievih pjesnma iz Zapaanja.

Auger Busbecq,7 od koJega amamo raspravu o osmanlijskoj vladavini medu elzeviskim republi- Ako umrem, ne elim za se nlknkv1h pogrebnih sveanosti ih mts: Marijana added it Aug 24, Prijateljski zanos zna sezati dotle da se stavi na kocku i izgubi ivot za pobratima, i nisu djetki primjeri takvih rtava iako se o tim divljim prijate-ljima ne bui koliko o drevnim Piladima.

  74158 DATASHEET PDF

Prijateljstva i neprijateljstva Prijateljstvo, koje je u forhis podlono promjeni zbog najmanjih razloga, meu Morlacima je veoma postojano. Evo ra etiri stiha u kojima su sadrani.

Product Details | Language Book Centre | Australia’s premier foreign language bookshop

Njemu pokaiu sve djevojke iz. To see what your friends thought of this book, please sign up. Unutranji dio a,a, simo izbrazdan, jezgra je orrocerata sastavljenoga od veoma blistave kristalizacije lisnika i vapnenca; kada se jezgre razbiju, esto se nau tragovi upljina podijelje1.

Na railliite smo ga n. Jjima Morlaka najdui, sredinji reksr i ivot Stanislava Soivice. Latinske su crkve siromane, ali nisu veoma prljave; grke su jednako siromane i sramomo prljave. Ja bih pak, u svakom sluaju, bio veoma oprezan prije nego to bih se odluio; i moida ro ne bih uinio sve dok ne bih vidio opipljive slinosti jednoga je-tinog rijela s drugim. Proljee dovodi u te vode utice, ribe iz roda raa, ali tvrega i vlaknastijega mesa.

Ja nemam dovoljno dara da ga sastavim, a moda ni vremena; ali vjerujem albfrto u vam ugoditi kada priopim sr podataka to sam ih mogao prikupiti iz dragocjenih spisa sauvanih u plemenitoj obitelji grofova Dragania Vrania.

Sav moj rrud da ih pronaem bio je uwludan. U prosjecima to su ih izderalc bujice skupljao sam razbacana morska rijela od kojih su neka lisniasre jezgre turbinita, veoma blistave okamine zlamoute boje. Kralj Ivan je umro godine ; a Vrani, od kojega su sauvana dva duga pisma to ih je o tom dogaaju napisao Ivanu Statiliu,6 tadanjem poslaniku dalmacijo Francuskoj, bijak kanda nerazdjeljivo privrlen interesima udovice kraljice lzabele i neja-kog Ivana ll.

Smjetena je u prostranoj morskoj drazi koja moe posluiti kao luka manjim brodovima. Rt imun-kolja to se prua prema susjednom alu graen je od bijeloga slanog mramora, a takav je i raj al koji mu odgovara. Plinijcv tekst, ako se sl ij edi uobiajeno itanje, sadri golemu horografsku greku.

Osveta je tako usaena u duu ovog naroda da svi misionari na svijetu ne bi bili dovoljni da je iskorijene: Naao sam poneki primjerak na kojemu se vie nisu vidjele niti nego se iz sredine klobuia uzdizao nekakav ruak. To Talijani to trguju po Dalmacij i i ppo stanovnici primorja, na alost, esto zlorabe; zato se povjerenje Morlaka mnogo smanjilo i svakog se dana smanjuje preputajui mjesto sumnji i nepovjerenju.

  CONTROLA TU DINERO VICENS CASTELLANO PDF

Oni su od njega stvorili gotovo vjerski zakon i ta se sveta spona sklapa pred oltarima. Uglav-nom se hrane jezerskom ribom, osobito jeguljama, ak i u najnepovoljnije Post qu.: Izmeu domiljacih i smionih poteza u 0. Druga predloiena igra bila je da preskoi devet konja, poredanih jedan do drugw, u jednome skoku; trea, da prepozna svoju mladu izmedu devet djevojaka pokrivenih koprenama. Ona se prenose s oca na sina; a majke ne proputaju podsjetiti nejake djeake na obavezu koja ih eka da osvete alberti, ako je po nesrei bio ubijen, i esto im pokazuju okrvavljenu koulju ili oruje pokojnika.

Pod orujem, kada se njima dobto upravlja, izvrsno se iskazuju; potkraj prologa stoljea korisno ih je upotrijebio kao grenadire hrabri general Delfino koji je osvojio vaan dio zemljita ispod vlasti Porte sluei se osobito tim etama u ra.

Alberto Fortis – Put po

O ovom Petru govorit u vam nie, re o nekom Ivanu Nardinu20 koji je u latinskim elegijskim stihovima pisao pohvale Si beniku, a isrom sc temom bavio i neki juraj igori, 21 kojega djela navodi Tomko.

Karlo Vrani, Fausrov sinovac, nije iza sebe ostavio riskanih knjiga ni neizdanih djela; ali bio je zarimik uenjaka, skuplja dobrih knjiga i znalac starina.

O mani iz Kozlovca Kozlovac je siromano mjesto, poput ostalih zaselaka toga kraja; ali ume njegova podruja obiluju jasenom koji lui obilnu manu. U tim krajevima zaista ima veoma jakih i mladolikih staraca i ja sam sklon pridati dio z: Sipe su opa hrana tih nemarnih stanovnika u proljee; love ih rako da u vodu fortiz mnogo lisnarih grana kakva god drveta i tu se one nahvaraju da odloe jaja.

Alberto Fortis

Kada se ve dobro uputio u grku i latinsku knjievnost, pozvan je iz Dalmacije u Vesprim k slavnom biskupu i banu Petru Berislaviu, Trogira-ninu, koji mu rakoer fortls rod po materinoj strani; ondje je stekao prve osnove vojne vjetine. Cini se da se od toga trenutka poeo hladiri prema lzabeli iJi se poloaJ uvelike pogoravao. Peutingerova karta putovanja na taj poloaj postavlja Asseriju, koja je Prolemejeva13 Assisia i Laberto Assesia il i Asseria.

Opis na lh mjesta u