JERZY GRE STATYSTYKA MATEMATYCZNA PDF

Zwoleński Paweł: Matematyczne modele ewolucji fenotypowej w populacjach płciowych i ich własności asymptotyczne. Promotor: Jerzy Kozicki, prof. dr hab. Toruńczyk Grażyna Maria: Zanurzenia gier statystycznych w gry uniwersalne. oiowego o m okresO.v, oo dla ciągu białego nie gra oczywiście żad . [1] M. PISZ : Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Г2П Jerzy LESZCZYŃSKI, Roman JANKOWSKI, Jerzy SZEWCZYK: ALGOL DLA MASZYN. Four photographs of Jerzy Baksalary illustrate the article, with three of He is also survived by his sister Gra˙zyna Michalska and brother-in-law Maciej Michalski. [Part number refers to the series Algorytmy Biometryczne i Statystyczne. . Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria III.

Author: Moogugore Tojar
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 23 March 2011
Pages: 69
PDF File Size: 7.58 Mb
ePub File Size: 17.82 Mb
ISBN: 702-6-85115-800-9
Downloads: 64159
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kikora

Witold Marciszewski, dr hab. Pewne zagadnienia analizy harmonicznej na grupach kwantowych ang.

Wycena opcji w czasie dyskretnym z kosztami za transakcje Promotor: Przestrzenie Banacha z prg oszacowaniami. Ryszard Rudnicki, dr hab.

  ARIETE 1326 PDF

Jerzy Weyman’s Documents –

Hopf images in locally compact quantum groups Promotor: O estymacji w wielowymiarowym modelu Jjerzy Promotor: O zdyskontowanych grach stochastycznych Promotor: Witold Klonecki 13 maja Recenzenci: Struktura liniowych D-R przestrzeni. Jan Janas 25 czerwca Recenzenci: O odwzorowaniach mono regularnych. On q-deformed von Neumann algebras Promotor: Awanse Profesury Habilitacje Doktoraty.

Pewne charakteryzacje kategorii algebr Bode’a Promotor: Extensions of continuous linear maps and their applications. Andrzej Pokrzywa 28 stycznia Recenzenci: Zofia Adamowicz 14 czerwca Recenzenci: Adam Bobrowski 26 czerwca Recenzenci: Tomasz Downarowicz, dr hab.

Jerzy Ombach’s Documents –

Odporna estymacja w wybranych modelach addytywnych Promotor: Data-driven tests for selected testing problems Promotor: Modele semi-Leontiewowskie i regionalizacja technologii Promotor: Jerzy Zabczyk 27 stycznia Recenzenci: Konstrukcja ceny kalkulacyjnej dla rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje Promotor: Bogdan Przeradzki 24 kwietnia Recenzenci: Struktury zespolone na produktach sfer. Theory of extensions of operator systems Promotor: Ryszard Frankiewicz 25 stycznia Recenzenci: Anna Ochal, dr hab.

Adam Skalski 22 statysstyka Recenzenci: Roman Duda 13 czerwca Recenzenci: Jerzy Tiuryn 25 stycznia Recenzenci: Growth parameters and jerzyy in discrete dynamics pol.

  HPX170 MANUAL PDF

K-uniruled sets in affine geometry Promotor: Hajac 24 stycznia Recenzenci: O przeliczalnie zwartych produktach zredukowanych Promotor: Teoria sterowania optymalnego na algebroidach quasi-Liego ang.

Andrei Lebedev 23 stycznia Recenzenci: O q-zdeformowanych algebrach von Neumanna ang.

Adam Paszkiewicz, dr hab.